Podmínky používání webové stránky

Tato stránka (spolu s dokumenty uvedenými na něm) vám řekne, podmínky použití, ve kterém můžete provést využívání našich webových stránkách www.r8lst.com (naše stránky), jako host nebo registrovaný uživatel. Prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání dříve, než začnete používat web. Používání našich stránek, znamená to, že přijímáte tyto podmínky používání a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, prosím zdržet se používání našich stránek.

Informace o nás

www.r8lst.com jsme zde: hello@r8lst.com

Přístup k naší stránce

Přístup k naší stránce je povoleno na dobu určitou, a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich stránkách bez předchozího upozornění (viz níže). Jsme nenese odpovědnost, pokud se z jakéhokoli důvodu naše stránky není k dispozici, kdykoliv nebo na jakékoli období.

Čas od času můžeme omezit přístup k některé části našich stránek, nebo náš celý web, uživatelům, kteří se registrovali u nás.

Pokud si vyberete, nebo jsou k dispozici, identifikační kód uživatele, heslo nebo jakýchkoliv jiných informací jako součást našich bezpečnostních postupů, musí považovat takové informace za důvěrné a nesmějí sdělit žádné třetí straně. Máme právo zakázat uživatelské identifikační kód nebo heslo, zda vámi vybraný nebo přidělených nás, a to kdykoli, pokud podle našeho názoru se nepodařilo v souladu s některým z ustanovení těchto podmínek užívání.

Při používání našich stránek, musí splňovat ustanovení naší politiky přijatelné použití (viz níže).

Jste zodpovědní za přijetí všech opatření nezbytných pro vás mít přístup na naše stránky.  Zodpovídáte rovněž za zajištění toho, aby všechny osoby, které přístup našich stránkách prostřednictvím připojení k Internetu jsou si vědomi těchto podmínek, a že jsou v souladu s nimi.

Práva duševního vlastnictví

Na našich stránkách a v materiálu zveřejněného na něm jsme vlastník nebo držitel licence všech práv duševního vlastnictví.  Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a úmluvami po celém světě.  Tato práva jsou vyhrazena.

Může vytisknout jednu kopii a stáhnout extrakty, všechny stránky z našich stránek pro vaši osobní potřebu a může čerpat pozornost ostatních v rámci vaší organizace na materiály vystavené na našich stránkách.

Nesmíte změnit papír nebo digitální kopie všech materiálů, které vytištěné z nebo staženy žádným způsobem, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Naše postavení (a že všechny identifikované přispěvatelů) jako autoři materiálu na našich stránkách musí být vždy potvrzena.

Nesmíte používáte libovolnou část materiálu na našich stránkách pro komerční účely bez získání licence k tomu od nás nebo našich poskytovatelů.

Je-li vytisknout, kopírovat nebo stahovat jakékoli části našich stránek a to v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše práva k užívání našich stránek se okamžitě zastaví a musíte, podle svých možností, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste provedli.

Závislost na informacích, které jsou zaúčtovány

Komentář a další materiály zveřejněny na našich stránkách nejsou určeny k činit rad, na které by měly být umístěny spolehnutí.  Proto se zříkají veškeré odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z jakéhokoliv spolehnutí na tyto materiály, každý návštěvník na našich stránkách, nebo kdokoli, kdo může být informováni o některé z jeho obsahu.

Naše stránky pravidelně mění

Cílem je aktualizovat naše stránky pravidelně a může kdykoliv změnit obsah. Vznikne-li potřeba, můžeme pozastavit přístup k naší stránce, nebo uzavřít na dobu neurčitou. Některý z materiálu na našich stránkách může být zastaralý v daném okamžiku, a my jsme žádnou povinnost aktualizovat tento materiál.

Naše odpovědnost

Materiály zobrazené na našich stránkách je k dispozici bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jejich přesnost. V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní členové naší skupiny společností a třetích stran, které jsou připojeny k nám tímto výslovně vylučte:

 1. Všechny podmínky, záruky a jiné podmínky, které by jinak vyplývající ze statutu, Zvykové právo nebo právo spravedlnosti.
 2. Odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vzniklé libovolným uživatelem v rámci našich stránek nebo používání, neschopnosti používat nebo výsledky používání našich stránek, veškeré internetové stránky spojené s jej a jakékoliv materiály zveřejněny na to, včetně, bez omezení nenese odpovědnost za:
 3. ztráta příjmů nebo výnosů;
 4. ztráty v podnikání;
 5. ztrátu zisku nebo smluv;
 6. ztrátu předpokládaných úspor;
 7. ztráta dat;
 8. ztráta dobrého jména;
 9. nevyužité řízení nebo kancelář čas; a
 10. za jakékoli jiné škody jakéhokoliv druhu, nicméně vyplývající a zda způsobené deliktu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jinak, a to i pokud předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka nebude bránit nároky za ztrátu nebo poškození hmotného majetku nebo jakékoliv nároky na přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny podle kategorií uvedených výše.

To nemá vliv naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z našeho zanedbání, ani naši odpovědnost za dezinformaci nebo zkreslené, zásadní záležitost, ani jakoukoli odpovědnost, kterou nelze vyloučit ani omezit podle platných zákonů.

Informace o vás a vaší návštěvy na našich stránkách

Zpracováváme informace o vás v souladu s naší politikou ochrany soukromí. Pomocí našich stránek, souhlas ke zpracování a zaručujete, že veškeré údaje, které vám jsou přesné.

Nahrávání materiálu na našich stránkách

Vždy, když provedete pomocí funkce, která vám umožní zobrazovat materiál na naše stránky, nebo kontaktu s ostatními uživateli našich stránek, je musí splňovat obsah norem stanovených v naší politiky přijatelné použití. Zaručujete, že takový příspěvek v souladu s těmito normami, a jste nás odškodníte za jakékoli porušení této záruky.

Jakýkoli materiál, které zobrazíte na našich stránkách budou považovány za důvěrné a non proprietární, a máme právo na používání, kopírování, distribuci a zpřístupnit třetím stranám takový materiál pro jakýkoli účel. Máme také právo zveřejnit vaši identitu žádné třetí straně, která se tvrdí, že jakýkoliv materiál, Publikováno nebo uploadujete prostřednictvím našich stránek, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví, nebo jejich práva na soukromí.

Nebude zodpovědný, nebo vůči žádné třetí straně, za obsah nebo přesnosti veškerých materiálů, zaslal vám nebo jinému uživateli našich stránek.

Máme právo odstranit jakýkoli materiál nebo účtování, provedené na našich stránkách, pokud podle našeho názoru není takový materiál v souladu s obsah norem stanovených v naší politiky přijatelné použití.

Viry, hackování a jiných trestných činů

Naše stránky nesmí zneužít tím, že vědomě zavádí viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokusit získat neoprávněný přístup na naše stránky, na server, na kterém je uložena naše stránky nebo server, počítač nebo databázi připojení na našich stránkách. Nesmí útočit naše stránky prostřednictvím denial of service útoku nebo distribuovaný denial-DOS útoku.

Tím, že porušení tohoto ustanovení, by se dopustila trestného činu pod počítač zneužití z roku 1990. Takové porušení bude hlásit příslušné donucovací orgány a bude spolupracujeme s těmito orgány tím, že prozrazení identity k nim. V případě takového porušení bude okamžitě skončí vaše práva k užívání našich stránek.

Jsme nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené distribuovaný denial-of-service útoku, viry nebo jiné technicky škodlivé materiály, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné speciální materiál díky používání našich stránek nebo stahování jakéhokoliv materiálu zaslán na to, nebo na stránky s ním byly propojeny.

Propojení na naši Web

Můžete odkaz na domovskou stránku, za předpokladu, že jste tak učinit způsobem, který je spravedlivý a právní a poškodit naši pověst nebo využít, ale nesmíte vytvořit spojení takovým způsobem, navrhnout jakoukoli formu spojení, schválení nebo potvrzení z naší strany, pokud neexistuje.

Naše stránky nesmí být sestaven na jiné weby. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení oprávnění bez předchozího upozornění. Webové stránky, ze které se připojujete musí odpovídat obsahu normy stanovené v zásadách přijatelné použití ve všech ohledech.

Pokud budete chtít využívat materiálu na našich stránkách než výše uvedené, prosím adresu Váš požadavek na náš kontaktní formulář.

Odkazy z našich stránek

Kde náš webový server obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci.  Nemají žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a Neneseme žádnou odpovědnost za ně nebo za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z vašeho používání.

Jste odkaz z vašeho profilu na jiný web, za předpokladu, že jste tak učinit způsobem, který je spravedlivý a právní a poškodit naši pověst nebo využít, ale nesmíte vytvořit spojení takovým způsobem, navrhnout jakoukoli formu spojení, schválení nebo potvrzení z naší strany, pokud neexistuje. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení oprávnění bez předchozího upozornění. Web, ke kterému se připojujete musí odpovídat obsahu normy stanovené v zásadách přijatelné použití ve všech ohledech.

Příslušnosti a rozhodného práva

Anglické soudy budou mít [mimo]-výhradní jurisdikci nad nárok vyplývající z nebo vztahující se k návštěvě našich stránek [ačkoliv si ponecháváme právo podat žalobu proti vám za porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště nebo jiné příslušné zemi].

Tyto podmínky používání a spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětu nebo tvorbu (včetně trestněprávní spory nebo nároky) se řídí a vykládá v souladu se zákonem Anglie a Walesu.

Variace

Jsme může revidovat tyto podmínky používání kdykoliv prostřednictvím změny této stránky. Se očekává, že kontrolovat tuto stránku a čas od času vzít v úvahu veškeré změny, které jsme udělali, jak jsou pro vás závazné. Některé z ustanovení těchto podmínek užívání může být také nahrazena ustanoveními nebo oznámení zveřejněna jinde na našich stránkách.

Vaše obavy

Pokud máte nějaké obavy o materiál, který se objeví na našich stránkách, prosím, kontaktujte nás.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.Podmínky použití

Tato politika přijatelné použití stanoví podmínky, mezi vámi a námi, za kterých můžete získat naše webové stránky www.r8lst.com (naše stránky). Tyto přijatelné použití zásady se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky našich stránek.

Vaše používání našich stránek znamená, že přijímáte a souhlasíte s dodržováním všech politik v této zásadě přijatelné použití, které supplementour podmínky webové stránky používají (viz výše).

www.r8lst.com je server provozovaný společností Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Zakázané použití

Naše stránky můžete použít pouze k zákonným účelům. Můžete využít naše stránky:

 1. Žádným způsobem, který poruší příslušné místní, národní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení.
 2. Žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodné, nebo má jakékoliv nezákonné nebo podvodné účel nebo za následek.
 3. K poškozování nebo snaží poškodit minority v žádném případě.
 4. Odeslat, vědomě přijímat, nahrát, stahovat, používat nebo znovu použít jakýkoli materiál, který není v souladu s našimi obsahu standardy.
 5. Na přenos nebo obstarat odesílání, jakékoliv nevyžádané nebo nepovolené reklamní nebo propagační materiály nebo jakékoliv jiné formy podobné oslovení (spam).
 6. Vědomě přenášet veškerá data, odesílat nebo nahrát jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, time bomb, programy zaznamenávající úhozy kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobné počítačový program navržen tak, aby negativně ovlivnit činnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Rovněž souhlasíte:

 1. Není reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo re-prodávat jakékoli části našich stránek v rozporu s našimi podmínkami použití webu;
 2. Meta vyhledejte naše webové stránky nebo použít automatizované dotazy;
 3. Přístup bez autority, narušit, poškodit nebo narušit;
 1. jakákoli část našich stránek;
 2. veškerá vybavení nebo síti, na kterém je uložena naše stránky;
 3. jakýkoli software používaný v poskytování našich stránek; nebo
 4. jakékoliv zařízení nebo síť nebo software vlastněné nebo používat jakoukoli třetí stranou.

Obsah normy

Tyto obsahu normy se vztahují na veškeré materiály, které přispívají na našich stránkách (příspěvky) a služby s ním spojené.

Jste musí být v souladu s duchem následující normy, stejně jako dopis. Normy se vztahují na každou část jakýkoliv příspěvek a jeho celku.

Příspěvky musí:

 1. Být přesné (kde uvádějí fakta).
 2. Skutečně konají (kde uvádějí názory).
 3. V souladu s platnými zákony ve Velké Británii a v žádné zemi, ze které jsou zaúčtovány.

Příspěvky nesmí:

 1. Obsahuje veškerý materiál, který je pomlouvačný kohokoli.
 2. Obsahuje veškerý materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo zánětlivé.
 3. Podporovat sexuálně explicitní materiály.
 4. Podporovat násilí.
 5. Podporovat diskriminaci založené na rasu, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věk.
 6. Porušovat jakékoli autorských práv, databáze právo nebo ochranná známka jiné osoby.
 7. Pravděpodobně se oklamat jakoukoliv osobu.
 8. Provádějí v porušení jakékoli zákonné povinnosti vůči třetí straně, například smluvní povinnost nebo povinnost důvěry.
 9. Propagovat jakékoli nezákonné činnosti.
 10. Výhružné, zneužití nebo invazi do soukromí nebo způsobit zlost, potíže nebo zbytečnou úzkost.
 11. Pravděpodobně obtěžovat, rozrušení, rozpaků, alarm nebo obtěžovat jakoukoliv jinou osobu.
 12. Použít zosobnění jakákoli osoba nebo pozměnit vaši identitu nebo spojení s jakoukoliv osobou.
 13. Vyvolávají dojem, že vycházejí od nás, pokud tomu tak není.
 14. Advokát, podporují nebo pomáhat protiprávního úkonu, jako (jako příklad pouze) copyright porušení nebo zneužití počítače.

Pozastavení a ukončení

Bude určíme, podle našeho uvážení, zda došlo k porušení této zásady přijatelného používání prostřednictvím našich stránek.  Když došlo k porušení této zásady, můžeme přijmout opatření, jak uznáme za vhodné.

Nedodržení této zásady přijatelného používání představuje závažné porušení podmínek používání (viz výše) na které je povoleno používat naše stránky a může mít za následek našeho sběr všechny nebo některé z následujících akcí:

 1. Okamžité, dočasné nebo trvalé odnětí práva k používání našich stránek.
 2. Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli zaúčtování nebo materiálu uploadujete prostřednictvím našich stránek.
 3. Vydání varování pro vás.
 4. Soudní řízení proti vás o úhradu veškerých nákladů na základě náhrady škody (včetně, ale nikoliv pouze, přiměřené administrativní a právní náklady) plynoucí z porušení.
 5. Další právní kroky proti vám.
 6. Zpřístupnění takových informací donucovacích orgánů jak rozumně cítíme je nezbytná.

Můžeme vyloučit odpovědnost za kroky v reakci na porušení této zásady přijatelného používání.  Reakce popsaná v této politice nejsou omezeny, a můžeme přijmout jiná opatření, budeme rozumně považovat za vhodné.

Změny zásady přijatelného používání

Můžeme změnit tuto politiku přijatelné použití kdykoli prostřednictvím změny této stránky. Se očekává, že kontrolovat tuto stránku a čas od času vzít v úvahu veškeré změny, které vyrábíme, jsou právně závazné pro vás. Některé z ustanovení obsažených v této zásadě přijatelné použití může být také nahrazena ustanoveními nebo oznámení zveřejněna jinde na našich stránkách.
hodnost věci
řád všechno
seznamy věcí
míra věci
míra věci